Kehittyvä Hamina –yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää Haminan elävyyttä ja viihtyisyyttä sekä toimia yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksien kehittäjänä.

Yhteystiedot

Kehittyvä Hamina ry:n hallituksen jäsenet ja muut yhteystiedot

Puheenjohtaja:
Sanna Vapalahti; Sisustus Laventeli ja Pikku Pepita

Jäsenet:
Haminan kaupungin edustaja Simo Kaksonen ja hänen varahenkilönsä Minna Nordström ja Paula Kouki
Jorma Haapamäki; Hamimedia Oy/Uutislehti Reimari
Tiina Korttila; Tacci Second Hand
Sari Oleander; Taverna Tervanaru
Anneli Haimi, Posliinitar AnnMaarit
Anu Kaukiainen
Virve Häkkinen; Gasthaus Kallioranta

Varajäsenet:
Mervi Visuri; Haminan seudun auto
Jarno Koivula; Ilmakuvauspalvelu Jarno Koivula

Asiantuntijajäsen Cursorista Tiina Paavola
varalla Sanna Nikki

Kati Jokelainen, sihteeri

Yhteissähköposti yhdistyksen toimihenkilöille
kehittyvahamina(at)gmail.com

Kehittyvä Hamina Facebook

JÄSENMAKSUTIEDOT

Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
  Kehittyvä Hamina ry
  sihteeri Kati Jokelainen
  sähköposti: kehittyvahamina(at)gmail.com

 2. Rekisteröidyt
  Rekisterissä käsitellään yhdistysten jäsenien ja entisten jäsenien yhteystietoja. Jäseniä yhdistyksessä voivat olla paikalliset yritykset, yhteisöt, urheiluseurat ja yksityishenkilöt.

 3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
  Käyttötarkoitukset
  Kehittyvä Hamina ry tiedottaa jäseniään ajankohtaisista asioista ja järjestää jäsenilleen erilaista toimintaa. Jäsenyyden toteamiseksi jäsenmaksun maksaneista jäsenistä pidetään jäsenrekisteriä. Jäsenrekisterin perusteella on muodostettu sähköpostijakelulista, jota käytetään tiedottamiseen. Tapahtumiin osallistujien nimet kerätään listoihin erilaisten tila-, paikka- tai vuorojärjestelyjen mahdollistamiseksi sekä paikka- tai muiden maksujen keräämisen vuoksi.

  Oikeusperusteet
  Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa käyttötarkoitusta varten.

  Henkilötietoryhmät
  Jäsenrekisterin tiedot:
  - yritysjäseneltä yrityksen nimi sekä yrittäjän etu- ja sukunimi, yhteisöjäseneltä organisaation nimi sekä yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, henkilöjäseneltä etu- ja sukunimi, joiden lisäksi postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

  Sähköpostin jakelulistan tiedot:
  - yritysjäseneltä yrityksen nimi sekä yrittäjän etu- ja sukunimi, yhteisöjäseneltä organisaation nimi sekä yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, henkilöjäseneltä etu- ja sukunimi, joiden lisäksi postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

  Osallistujalistojen tiedot
  - yrityksen tai organisaation nimi tai jäsenen etu- ja sukunimi, tieto mihin tapahtumaan on osallistuttu ja tieto mahdollisen paikka- tai muun maksun maksamisesta.

  Henkilötietojen lähde
  - henkilö tai yritys itse, henkilötietojen kerääminen perustuu jäsenen suostumukseen.

  Henkilötietojen vastaanottajat
  Yhdistyksen käsittelemiä henkilötietoja pääsevät katsomaan:
  1. Jäsenrekisteri ja jakelulista:
  - yhdistyksen hallitus, jäsenrekisterin hoitaja sekä rahastonhoitaja
  2. Osallistujalistat:
  - listan kerääjä sekä rahastonhoitaja

  Yhdistyksen tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
  Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle
  Yhdistyksen jäsenrekisteriä päivitetään, kun siinä tapahtuu muutoksia. Yhdistykseen kertyneitä henkilötietoja säilytetään lakisääteisten velvoitteiden mukaiset ajat, minkä jälkeen ne poistetaan normaalin käytännön mukaan.

 4. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan tai ei tai onko niitä käsitelty.
  Rekisteröidyllä on myös oikeus:
  - pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin
  - pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan tiedot
  - pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
  - vastustaa käsittelyä
  - peruuttaa suostumus, milloin tahansa

  Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

 5. Henkilötietojen suojaaminen
  Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu salasanoilla ja tallennettu yhdistyksen käyttämään tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla yhdistyksen toimihenkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi.

 6. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
  Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 1.8.2018.

 

Liity jäseneksi Kehittyvään Haminaan!

Kehittyvä Hamina ry

Kehittyvä Hamina –yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää Haminan elävyyttä ja viihtyisyyttä sekä toimia yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksien kehittäjänä.


Ota yhteyttä

Kehittyvä Hamina ry
Sanna Vapalahti, puheenjohtaja
kehittyvahamina(at)gmail.com

Löydät meidät myös

Tilaa uutiskirje!