Opiskelijat työpaikalla

Tutustu, opi, harjoittele – Työelämään tutustumisen, työssäoppimisen ja työharjoittelun ero

Työelämään tutustuminen (TET), on peruskoulun oppimäärään sisältyvä lyhyt ”työharjoittelu” (max 2 vk.). TET on osa koulunkäyntiä, joten siitä ei makseta palkkaa eikä oppilas ole työsuhteessa TET-paikkaansa. TET järjestetään yleensä 8. ja 9. luokalla. TET-jakson tarkoitus on tutustuttaa nuori yritysten ja työyhteisöjen toimintaan sekä eri ammatteihin.

Työssäoppiminen on osa toisen asteen ammatillisen perustutkinnon suorittamista, eli osa perustutkinnon vaatimasta ammattitaidosta opitaan oppilaitoksen ulkopuolella, aidossa työympäristössä. Työssäoppiminen perustuu kirjalliseen sopimukseen oppilaitoksen ja työnantajan kesken. Opiskelija osallistuu myös itse työssäoppimisjaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Työssäoppimisessa korostuu siis kokonaan uuden opiskelu.

Työharjoittelussa kerrataan, sovelletaan ja harjaannutetaan jo opittua; syvennetään ammattitaitoa. Työharjoittelu voi olla palkallista tai palkatonta. Korkeakouluopinnoissa työharjoittelu tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden päästä soveltamaan oppimaansa teoriatietoa työelämän käytännön tehtäviin.

Kaikki em. työkontaktit mahdollistavat yritykselle vaikutusmahdollisuuden esimerkiksi nuoren työasenteisiin. Niin työssäoppiminen kuin työharjoitelukin tähtäävät myös hedelmälliseen vuorovaikutukseen työmarkkinoilla: opiskelija pääsee solmimaan kontakteja oman alansa työnantajiin jo opiskeluaikana, ja työnantaja pääsee tutustumaan tulevaisuuden osaajiin.

 

  • Luotu .
  • Osumia: 2915

Liity jäseneksi!

Yhdistyksen jäsenistö koostuu alueen yrityksista sekä yhteisöistä. Jäseneksi voi liittyä helposti hakulomakkeella. Jäsenyyden hinta riippuu yrityksen koosta. Yhteisöjäsenille sekä yksityishenkilöille on omat hinnat.

Kehittyvä Hamina ry

Kehittyvä Hamina –yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää Haminan elävyyttä ja viihtyisyyttä sekä toimia yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksien kehittäjänä.

Ota yhteyttä

Kehittyvä Hamina ry
Sanna Vapalahti, puheenjohtaja
kehittyvahamina(at)gmail.com

KeHa ry muualla verkossa

© Copyright 2022- Kehittyvä Hamina ry, Jaakko Leislahti Oy. Oikeudet muutoksiin pidätetään